- ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ที่ทำให้คุณรู้ว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น -  
    

 
 


บทเรียนออนไลน์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

 
 
 
การประเมินข้าราชการครูเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  วันที่ 14 มกราคม 2559
 
 
 
การแข่งขัน mpk math challenge ครั้งที่ 7
ท่านคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล นายกสมาคมฯ ท่านผู้อำนวยการประเวศ เทศเรียนและคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มอบรางวัลการแข่งขัน mpk math challenge ครั้งที่ 7 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
 
 
 
กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ ปีการศึกษา 2558  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ ปีการศึกษา 2558 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกมคณิตศาสตร์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทั้งความสนุกสนานและการพัฒนากระบวนการคิด การวางแผนและการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่าง ๆ  โดยมีกิจกรรมทางวิชาการและเกมทางคณิตศาสตร์ 11 กิจกรรม
 
 
 
 
AmazingCounters.com
--------  สถิติการเข้าชม  เว็บไซต์ --------